KRUSZGEO
Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o.
60-783 Poznań, ul. Grunwaldzka 21

Polecamy:
 • kruszywo naturalne
 • piasek zwykły i sortowany
 • pospółka drobna i gruba
 • mieszanki grube 0-8; 0-16
 • żwiry wielofrakcyjne 2-8; 2-16; 8-31,5;16-63
 • żwiry jednofrakcyjne 8-16
Usługi:
 • remontowe
 • transportowe
Wykonanie:
 • dokumentacji geologicznej złóż kruszywa
 • badań laboratoryjnych kruszyw
 • wierceń poszukiwawczych i badawczych
 • projektów zagospodarowania złóż
 • dokumentacji rekultywacyjnej


Produkowane asortymenty betonu towarowego


Klasa betonu Konsystencja
wilgotnaplastycznapółciekła
Beton B-5+--
Beton B-7,5+++
Beton B-10+++
Beton B-12,5+++
Beton B-15+++
Beton B-17,5+++
Beton B-20+++
Beton B-25+++
Beton B-30+++
Beton B-35+++
Bloczki bet. M-6 

Uwaga!
 • Produkowany przez nas beton towarowy wykonywany jest zgodnie z PN-88/B-06250 oraz BN-78/6736-02.
 • Beton po dostarczeniu na plac budowy betonowozami przeznaczony jest do natychmiastowego wbudowania.
 • Regulowanie konsystencji mieszanki betonowej poprzez dolewanie wody do betonu w oczekiwaniu na rozładunek jest niedopuszczalne i automatycznie zwalnia producenta z gwarancji jakości.
 • Postoje betonomieszarek na budowach będą obciążone za ponadnormatywny czas rozładunku (30 min.) dodatkowo stawką 20,-zł za każde rozpoczęte 15 min.
 • W przypadku zastosowania środków chemicznych uplastyczniających beton zwiększa się cenę 1 m3 betonu o kwotę 10 zł.
 • Przy większych zamówieniach istnieje możliwość negocjacji cen.

Produkowane asortymenty kruszyw budowlanych i mineralnych


Lp

Oznaczenie

Symbol
1411-

Nazwa i bliższe okreœlenie wyrobu

Jedn. miary

1

pz 0-2

119-01

piasek zwykły 0-2

tona

2

pu 0-2/1

119-02

piasek 0-2 g.1

tona

3

pu 0-2/2

119-03

piasek 0-2 g.2

tona

4

pu 0-2/3

119-04

piasek 0-2 o uzg.param.

tona

5

pp

119-05

piasek pylasty

tona

6

pg

119-06

piasek gliniasty

tona

7

żw.2-8/1

121-01

żw.wielofr. 2-8 m.1

tona

8

żw.2-8/2

121-02

żw.wielofr. 2-8 m.2

tona

9

żw.2-8/3

121-03

żw.wielofr. 2-8 o uzg.param.

tona

10

żw.2-16/1

121-04

żw.wielofr.2-16 m.1

tona

11

żw.2-16/2

121-05

żw.wielofr.2-16 m.2

tona

12

żw.2-16/3

121-06

żw.wielofr.2-16 o uzg.param.

tona

13

żw.2-31,5/1

121-07

żw.wielofr.2-31,5 m.1

tona

14

żw.2-31,5/2

121-08

żw.wielofr.2-31,5 m.2

tona

15

żw.2-31,5/3

121-09

żw.wielofr.2-31,5 o uzg.param.

tona

16

żw.8-31,5/1

121-10

żw.wielofr.8-31,5/1

tona

17

żw.8-31,5/2

121-11

żw.wielofr.8-31,5/2

tona

18

żw.8-31,5/3

121-12

żw.wielofr.8-31,5 o uzg.param.

tona

19

żw.16-63/1

121-13

żw.wielofr.16-63/1

tona

20

żw.16-63/2

121-14

żw.wielofr.16-63/2

tona

21

żw.16-63/3

121-15

żw.wielofr.16-63 o uzg.param.

tona

22

otoczaki 1

121-16

otoczaki pow.63 płukane

tona

23

otoczaki 2

121-17

otoczaki pow.63 niepłukane

tona

24

żw. 8-16/1

129-01

żw.jednofr.8-16 m.1

tona

25

żw. 8-16/2

129-02

żw.jednofr.8-16 m.2

tona

26

żw. 8-16/3

129-03

żw.jednofr.8-16 o uzg.param.

tona

27

żw.16-31,5/1

129-04

żw.jednofr.16-31,5 m.1

tona

28

żw.16-31,5/2

129-05

żw.jednofr.16-31,5 m.2

tona

29

żw.16-31,5/3

129-06

żw.jednofr.16-31,5 o uzg.param.

tona

30

md 0-4/1

141-01

m.dr. 0-4 g.1

tona

31

md 0-4/2

141-02

m.dr. 0-4 g.2

tona

32

md 0-4/3

141-03

m.dr. o uzg. param.

tona

33

mg 0-16/1

142-02

m.gr. 0-16 g.1

tona

34

mg 0-16/2

142-03

m.gr 0-16 g.2

tona

35

mg 0-16/3

142-04

m.gr.0-16 o uzg.param.

tona

36

mg 0-31,5/1

142-05

m.gr.0-31,5 g.1

tona

37

mg 0-31,5/2

142-06

m.gr.0-31,5 g.2

tona

38

mg 0-31,5/3

142-07

m.gr.0-31.5 o uzg.param.

tona

39

mg 0-8/1

142-08

m.gr. 0-8 g.1

tona

40

mg 0-8/2

142-09

m.gr 0-8 g.2

tona

41

mg 0-8/3

142-10

m.gr 0-8 o uzg.param.

tona

42

mg 0-63/1

142-11

m.krusz.łam.z otocz.

tona

43

mgn 0-63/2

142-12

m.krusz.łam.z otocz.o uzg.param.

tona

44

mgn 0-63/1

151-01

m.gr.nat.0-63 pospółka

tona

45

mgn 0-*/2

151-02

m.gr.nat.posp.o uzg.param.

tona

0-*/2-górna granica frakcji wg. œwiadectwa badań.

Witamy na stronach KRUSZGEO Wielkopolskich Kopalń Sp. z o.o. w Poznaniu - www.kruszgeo.poznan.pl
Nasza poczta