KRUSZGEO
Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o.
60-783 Poznań, ul. Grunwaldzka 21

HISTORIA, PRZEDMIOT DZIAŁANIA, PERSPEKTYWY-ZAMIERZENIA FIRMY

"Kruszgeo" - Wielkopolskie Kopalnie - Spółka z o.o. w Poznaniu powstały 12 maja 1992 roku po sprywatyzowaniu Wielkopolskich Kopalń Surowców Mineralnych w Poznaniu. Początki firmy datuje się od powołania 23 lipca 1965 roku Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geologicznego Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich, Zarządzeniem nr 219 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Uchwałą nr 21/231/65 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu.
Zadaniem powołanego Przedsiębiorstwa było pozyskiwanie (zaopatrzenie) kruszyw dla potrzeb budownictwa, zaspokajając realizację planów budownictwa, zgodnie z Narodowym Planem Budownictwa oraz poszukiwania i prace geologiczne. Obszarem działania był rejon Wielkopolski.
W 1975 roku zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na Poznańskie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych "Kruszgeo" w Poznaniu, a w 1988r. w związku z uzyskaniem przez przedsiębiorstwo uprawnień z tytułu "Karty Górnika" zmieniono nazwę na "Wielkopolskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Poznaniu" - nadal przedmiotem działania przedsiębiorstwa było pokrycie zapotrzebowania budownictwa na kruszywo.
Przedsiębiorstwo równolegle do prac związanych z pozyskiwaniem kruszywa prowadzi prace rekultywacyjne przywrócenie życia biologicznego na terenach poeksluatacyjnych poprzez zabiegi technicznymi i agrotechnicznymi.
Przedsiębiorstwo prowadzi swoją statutową działalność zgodnie z powołaniem, kontynuując zakres prac wytyczonych od 1965 roku.

Przedsiębiorstwo nasze posiada 30-letnią tradycję i doświadczenie w produkcji, wydobywaniu i pozyskiwaniu surowców mineralnych dla potrzeb budownictwa w rejonie Wielkopolski.
Do zakresu działalności Spółki należy:

 • wydobycie przetwarzanie i sprzedaż kruszyw:
  - kruszywo naturalne-piaski,
  - pospółki,
  - kruszywa sortowane-mieszanki drobne i grube,
  - żwiry jedno i wielofrakcyjne oraz wg zamówienia odbiorcy;
 • produkcja betonów konstrukcyjnych, podbetonów, bloczków betonowych;
 • usługi remontowe, budowlane transportowe i geologiczne;
 • wykonywanie dokumentacji geologicznych i ruchowych kopalń złóż kruszyw;
 • wykonywanie dokumentacji rekultywacyjnych;
 • badania laboratoryjne kruszyw.

Podstawowym produktem sa mieszanki kruszyw sortowanych, stanowiące 2/3 produkcji ilościowej ogółem, 1/3 kruszywa sprzedawana jest w stanie naturalnym.

Przedsiębiorstwo posiada na terenie całej Wielkopolski 18 kopalń oraz Zakład Produkcji Betonów w Gnieźnie.

Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć:

 • udokumentowane na terenie Wielkopolski 50 złóż kruszyw i zbudowanie na tej bazie 18 kopalń odkrywkowych oraz zakładów sortowania,
 • uruchomienie Zakładu Produkcji Betonu Towarowego i Elementów Betonowych w Gnieźnie.
Dalsze zamierzenia i perspektywy spółki to:

 • poszerzenie bazy surowcowej do produkcji kruszyw;
 • w trakcie budowy są dalsze zakłady na nowych złożach o zdolności produkcyjnej po 200.000 ton kruszyw sortowanych rocznie;
 • modernizacja Zakładu Produkcji Betonów Towarowych i Elementów Betonowych w Gnieźnie;
 • uzyskanie Certyfikatu Systemu Norm Jakościowych ISO 9000.

Witamy na stronach KRUSZGEO Wielkopolskich Kopalń Sp. z o.o. w Poznaniu - www.kruszgeo.poznan.pl
Nasza poczta