KRUSZGEO
Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o.
60-783 Poznań, ul Grunwaldzka 21

Członkowie Zarządu, Dyrekcji i Kierownictwo

Dyrektor Zarządumgr Bogdan Strachanowski(0) 61 866-22-50
Z-ca Dyr d/s Techniczno-Produk. - Członek Zarządu
Kierownik Ruchu Zakladu Gorniczego
mgr Sławomir Ślachetka (0) 61 866-22-50
Z-ca Dyr d/s Górniczych i Rozwoju - Członek ZarząduAndrzej Lipski(0) 61 866-22-50
Z-ca Dyr d/s Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
mgr Wiesław Marian Mroczkowski(0) 61 866-22-50
Kierownik Działu Produkcji i Rozwoju
- Szef Produkcji
mgr Sylwester Daroch (0) 61 866-22-49
Główny Energetykmgr inż. Michał Andersz(0) 61 841-71-15

Witamy na stronach KRUSZGEO Wielkopolskich Kopalń Sp. z o.o. w Poznaniu - www.kruszgeo.poznan.pl
Nasza poczta